Barneveldse Krant 16 november 2019

Plan voor nieuw evenement in Barneveld: ´uitdagend en verbindend´

BARNEVELD Barneveld krijgt er volgend jaar een nieuw evenement bij: De Barneveldse Spelen. Op zaterdag 28 maart moet de eerste editie plaatsvinden, op vier verschillende locaties in en rond het centrum van Barneveld. ,,Het wordt een uitdagend, maar vooral verbindend evenement op sportief en sociaal terrein.”

(Voorpagina van de Barneveldse Krant van zaterdag 16 november 2019 door Wouter van Dijk)

Dat zeggen Willem Massier en Jeroen Woudenberg namens initiatiefnemer Rotaryclub Barneveld. Alle ruim dertig leden van de Rotaryclub werken momenteel samen aan De Barneveldse Spelen. ,,Het plan is om op de vier verschillende locaties uitdagende spelelementen uit te werken, waarbij deelnemers tegen elkaar strijden op kracht, behendigheid en kennis”, zegt Massier. ,,Iedereen boven de zestien of achttien kan meedoen, want dat is juist dé kracht van dit nieuwe evenement: een breed opgezet festijn voor een brede doelgroep, waarbij verbinding centraal staat.”

VERBINDEND Het plan komt uit de koker van de Rotaryclub, die tien jaar geleden met succes ook Dorpsgolf Barneveld introduceerde. ,,Dat succes was groter dan we vooraf hadden bedacht, maar het evenement kent ook een specifieke doelgroep, namelijk ondernemers. Met dít jaarlijks terugkerende evenement willen we iets neerzetten dat Barneveldbreed verbindend werkt.” Net als Dorpsgolf, is dit initiatief uiteindelijk bedoeld om geld in te zamelen voor goede doelen. ,,Zodat we straks hopelijk mooie projecten kunnen ondersteunen. Ook dat is een verbindend element.”

TEAMS Qua sfeer heeft ‘De Barneveldse Spelen’ volgens de Rotaryclub wel wat weg van De Barneveldse Haan, een sportief evenement dat voorheen gespeeld werd. Jeroen Woudenberg: ,,Met dít grote verschil dat het hier niet puur en alleen om een competitieve krachtmeting gaat, maar om veel meer.” Iedereen mag zich de komende tijd in teams aanmelden. ,,Denk aan burenteams, wijkteams, dorpenteams, familieteams of teams vanuit verenigingen of bedrijven.” In totaal is er plek voor maximaal zestien teams met elk tien leden. ,,We zouden het heel mooi vinden als er ook teams meedoen uit de andere dorpen.”

UITDAGING Wat de teams precies te wachten staat, houdt de Rotary nog graag in het midden. ,,Dát hoort ook bij de uitdaging. Maar ga er maar vanuit dat we mooie elementen zullen bedenken. En ook voor de toeschouwers wordt het een leuk feest, dankzij de muziek, een hapje en een drankje.”

In ieder geval zal het Torenplein decor zijn van De Barneveldse Spelen. Voor de overige drie locaties voert de Rotaryclub nog overleg met de gemeente. ,,De vergunning is nog niet geheel rond, maar we zijn in goed overleg.”

Teams en sponsoren kunnen zich vanaf nu alvast voorlopig aanmelden, via [email protected]. Binnenkort wordt ook de website www.barneveldsespelen.nl gelanceerd.