RotaryClub Barneveld

De Rotaryclub Barneveld bestaat al sinds 1977 en is onder andere ook de initiatiefnemer van het evenement Dorpsgolf Barneveld, dat al 8 jaar in en rond het centrum van Barneveld wordt georganiseerd op de tweede zaterdag van september. De opbrengst van Dorpsgolf gaat naar goede doelen in de regio. Eén van die goede doelen is de Toon Hermanssalon, een huis in het centrum van Barneveld, waar mensen met kanker en hun familieleden en vrienden terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en waar altijd een luisterend oor aanwezig is.

Wat doet RotaryClub Barneveld nog meer?

De Rotaryclub organiseert samen met andere serviceclubs ook de jaarlijkse Wielenwandel. Daarbij wordt voor bewoners van verzorgingshuizen in een rolstoel op de eerste zaterdag van september een fijne dag gerealiseerd. Tenslotte mag een ander initiatief ook niet ongenoemd blijven: de jaarlijkse pony-rijdag voor verstandelijke beperkte mensen van De Club. Maar er is meer. RotaryClub Barneveld komt elke woensdag bijeen en steunt waar mogelijk ook de internationale projecten van Rotary.

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Bij Rotary betekent dit, dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan ­charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de meer dan 1 miljoen leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service.

Wie lid is van Rotary heeft de gedragscode ‘integriteit in het beroep’ hoog in het vaandel staan. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar.

Een uitstekende voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden legio grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Rotary in Nederland

Rotary Club Barneveld maakt deel uit van het netwerk van alle Rotaryclubs in Nederland. Deze maken deel uit van het netwerk van Rotary International (RI).

Wereldwijd heeft Rotary 530 districten in 165 landen. Er zijn 31.314 clubs met in totaal 1.220.543 leden.

Nederland is verdeeld in 7 districten en telt 450 clubs en bijna 20.000 leden.

De doelstelling van Rotary International is ‘het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en locale programma’s van humanitaire en educatieve aard’.


Rotary Wereldwijd

Wereldwijd is Rotary actief met onder andere de volgende projecten:

END POLIO NOW

End Polio Now is misschien wel het meest succesvolle wereldwijde project van Rotary. 

Meer dan 2,5 miljard kinderen zijn sinds de start in 1988 ingeënt tegen polio. Dankzij samenwerking met de Bill Gates Foundation wordt voor elke dollar die Rotary inzamelt er 1 dollar door de Gates Foundation bijgedragen. Het aantal polio gevallen is met 99,9 procent teruggebracht.

Meer dan 2,5 miljard kinderen zijn sinds de start in 1988 ingeënt tegen polio. Dankzij samenwerking met de Bill Gates Foundation wordt voor elke dollar die Rotary inzamelt er 1 dollar door de Gates Foundation bijgedragen. Het aantal polio gevallen is met 99,9 procent teruggebracht.

Het project gaat door totdat ook in Nigeria, Pakistan en Afghanistan polio is uitgeroeid en langdurig ook in de hoge risicolanden (60) geen polio gevallen meer voorkomen.

Eén van de vele acties van Rotary Nederland voor End Polio Now is de verkoop van doosjes tulpenbollen. Zie voor meer informatie: https://www.endpolionowtulp.nl/


SHELTERBOX

ShelterBox levert wereldwijd directe noodhulp na een (natuur)-ramp. 

De Shelterbox is een kunststof box met daarin een speciaal ontwikkelde familietent en andere artikelen die nodig zijn om te overleven.

Sinds april 2012 is Shelterbox een Rotary Project Partner. De steun vanuit Rotary bedraagt ongeveer de helft van de donaties die ShelterBox ontvangt.

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=441x10000:format=jpg/path/s269ebbd200cf0a16/image/i079b5b5a8252f158/version/1507717299/image.jpg

Een Shelterbox kan binnen 2 á 3 dagen wereldwijd worden uitgedeeld in rampgebieden. Denk aan de aardbevingen op Haïti (2012), in Nepal (2015) en aan orkaan Irma op St. Maarten (2017).  Inmiddels zijn er al ruim 315.000 Shelterboxen uitgegeven.


KENIA – WATER

Een van de wereldwijde aandacht gebieden van Rotary is water. Het project “6T” is een internationaal project van de Rotary. De 6T’s staan voor: Tanks, Toilets, Trees, Table banking (micro financiering), Training en Teaching en tot slot Transformation.

In het 6T waterproject richten wij ons op schoon water voor bewoners rond lake Nakuru in Kenia. In dit gebied is geen directe toegang tot schoon water. Het grondwater is vervuild met fluor en het water uit het meer van Nakuru is niet drinkbaar. Mensen moeten soms meer dan twee uur lopen voor schoon drinkwater. Met 6T wordt een duurzame en structurele oplossing ontwikkeld voor de regio.

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=434x10000:format=png/path/s269ebbd200cf0a16/image/ia6b5d6b5a9f29672/version/1510606358/image.png

Veel meer informatie vind je op https://www.rotary.nl/helpt/